Zorgt leenstelsel voor tweedeling in samenleving?

Er is een akkoord bereikt over het leenstelsel dat de basisbeurs voor studenten moet vervangen. Het akkoord is tot stand gekomen door steun van D66 en GroenLinks. In het collegejaar 2015-2016 moet het nieuwe stelsel van kracht zijn. De SP en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vindt dat door dit stelsel een tweedeling zal ontstaan in de samenleving. Kinderen van rijke ouders worden bevoordeeld en voor kinderen van ouders met lage inkomens neemt de toegankelijkheid van hoger onderwijs af.

Deel dit bericht
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPin on Pinterest

reacties