Satelliet buitenaards of niet?

Ik kwam een leuk artikeltje tegen. Dank aan Xander:

Al minstens 50 jaar schijnt er een ongeïdentificeerde satelliet rond de Aarde te cirkelen die de Black Knight satelliet wordt genoemd. De foto\`s van het object vanuit de Space Shuttle kunnen eenvoudig vervalst zijn, maar wat het verhaal tamelijk vreemd maakt is het feit dat de Amerikaanse overheid er ooit een officiële verklaring over uitgaf en er zelfs een onderzoekscommissie naar instelde. Bestond of bestaat deze satelliet dus echt, en zo ja, waar komt deze dan vandaan? De satelliet, als dat het is, inspireert zelfs Hollywood; in de op 11-03-11 in première gaande SF-film Battle: Los Angeles lijken de UFO\`s als twee druppels water op de Black Knight satelliet.
In het boek Disneyland of the Gods uit 1988 beschrijft de in Amerika beroemde sensatiejournalist en auteur John Keel hoe er in februari 1960 een onbekend object in een baan om de polen van onze planeet werd ontdekt, iets waar noch Amerika noch de Sovjet Unie in die dagen toe in staat waren. Ook was het object diverse malen groter dan enig ander ruimtevaartuig dat beide landen konden fabriceren en zond het oude, uit de jaren 20 en 30 stammende radiosignalen uit, voordat het plotseling verdween.

Radio amateurs begonnen de vreemde, gecodeerde berichten die het object had uitgezonden te bestuderen. De astronoom Duncan Lunan beweerde een uitzending te hebben ontcijferd. Het bericht duidde op een sterrenkaart zoals die zo\`n 13.000 jaar geleden op Aarde gemaakt zou zijn en wees specifiek op de ster Epsilon Boötes.

Op 3 september 1960, enige maanden nadat de satelliet voor het eerst door radarstations was ontdekt, nam een speciale volgcamera op het terrein van de Grumman Aircraft Corporation op Long Island er een foto van. Op dat moment was het object al zo\`n 2 weken lang vanaf de grond te zien. Mensen maakten melding van een rood gloeiend object dat van oost naar west vloog. De meeste satellieten bewogen zich in die tijd in omgekeerde richting. Ook was de snelheid van het object zo\`n drie keer hoger dan een normale Aardse satelliet.

Er werd een commissie gevormd om het verschijnsel te onderzoeken, maar de resultaten werden niet publiekelijk bekend gemaakt. Drie jaar later werd Gordon Cooper aan boord van de Mercury MA-9 de ruimte in gelanceerd. Tijdens zijn 22e en laatste omloop maakte hij melding van een gloeiend groen object dat zich in de richting van zijn ruimtecapsule bewoog. Het Muchea volgstation in Australië, waar Cooper dit nieuws aan meldde, zou dit van oost naar west bewegende object op de radar hebben opgepikt.

Deze gebeurtenis haalde zelfs het NBC nieuws, maar verslaggevers kregen later het verbod om Cooper naar het incident te vragen zodra hij weer op Aarde zou zijn teruggekeerd. De officiële verklaring luidde dat er een elektrische storing in de capsule had plaatsgevonden, waardoor er een te hoog gehalte Co2 ontstond en Cooper last kreeg van hallucinaties.

Tijdens de vlucht van de Space Shuttle Endeavour in december 1998,STS-088, werden er foto\`s gemaakt van een object dat volgens officiële verklaringen niets meer dan ruimte afval is, maar volgens anderen wel degelijk een UFO en mogelijk de Black Knight satelliet is. Wat voor verklaring zou er kunnen zijn als het inderdaad een satelliet is? Was het in de jaren 50 en 60, toen de ruimtevaart nog in de kinderschoenen stond, een geheim militair project van Amerika of Rusland, is het een tienduizenden jaren oud artefact van een verloren gegane Aardse beschaving, of is het toch van buitenaardse oorsprong?

Predictive programming en de eindtijd-misleiding
Wat het object ook moge zijn, de berichten lijken naadloos samen te vallen met de recente UFO-filmpjes die werden gemaakt in Jeruzalem en waar velen nog altijd van de authenticiteit overtuigd zijn. Daarnaast komen er in de op 11 maart in première gaande SF-film Battle: Los Angeles, waarin de Aarde weer eens aangevallen wordt door aliens, UFO\`s voor die vrijwel exacte kopieën lijken van de mogelijk om onze planeet cirkelende Dark Knight satelliet.

Toeval? Haalden de filmmakers slechts hun inspiratie uit deze foto\`s of is er meer aan de hand, en zijn zowel de foto\`s, filmpjes als de zoveelste speelfilm over de komst van aliens onderdeel van het op deze site al vaak besproken predictive programming: het de wereldbevolking voorbereiden op de onthulling van het bestaan van en mogelijk zelfs contact hebben met buitenaardse wezens. Al jaren wordt op het alternatieve internet gegist naar het moment van disclosure, het moment waarop vanuit christelijke perspectief de grote misleiding van de eindtijd het grootste deel van de wereldbevolking in zijn greep zal krijgen.

Deel dit bericht
Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPin on Pinterest

reacties